Standardavtal

Standardavtal, leveransbestämmelser, entreprenadkontrakt m.m. som antagits av Sveriges Byggindustrier.

 

Standardavtal Beställ / ladda ner
AB 04 - Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader  Läs mer Byggförlaget (svensk och engelsk version)

Kontraktsformulär

BKK
ABT 06 - Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten Läs mer Byggförlaget (svensk och engelsk version)

Kontraktsformulär 1/06 Fast pris

BKK

Kontraktsformulär 2/06 Löpande räkning

BKK
Energiavtal 12 
Energiavtal 12 är avsett att användas i totalentreprenader där parterna avtalat om att tillämpa ABT 06 samt Svebys standard för överenskommelse om energianvändning. Avtalet har utarbetats av BKK och Sveby i samarbete.
Sveby
LR06 Formulär - Ersättningsgrunder för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten på löpande räkning. Läs mer LR06 med 2014 års procenttal - pdf
UE 2015  -  Blankett för kontroll av underentreprenörer och bemanningsföretag enligt branschöverenskommelse om UE - MBL 38-40 §§  och avtalsvillkor Ladda ner
ABM 07 - Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet. Läs mer Köp: Byggförlaget
Ladda ner
Ladda ner (engelsk versio

Leveransklausuler för byggbranschen 2008
Avsedda för upphandling på ABM 07

Köp: Byggförlaget
Ladda ner

ABM 07 - Ballast
BI har tillsammans med Sveriges Bergmaterialindustri och Byggandets Kontraktskommitté (BKK) tagit fram ett branschspecifikt tillägg till ABM 07, kallat "ABM 07 Ballast".

Ladda ner

ABM 07 - Fabriksbetong
BI har tillsammans med Svensk Betong och Byggandets Kontraktskommitté (BKK) tagit fram ett branschspecifikt tillägg till ABM 07, kallat "ABM 07 Fabriksbetong".

Ladda ner
ABK 09 - Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag BKK
AB-U 07 - Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader. Läs mer Köp: Byggförlaget
Ladda ner
Ladda ner (engelsk version)

Underentreprenadkontrakt (AB-U 07)
Kontraktsformulär för underentreprenader där AB-U 07 ska gälla. Läs mer

Ladda ner

PEFLEV 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
BI har tillsammans med Pålentreprenörföreningen, PEF, tagit fram ett branschspecifikt tillägg till AB-U 04, kallat ”PEFLEV 07”. Läs mer

Ladda ner
Ladda ner bilaga
Ladda ner (engelsk version)

PLATT 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
BI har tillsammans med Plattsättningsentreprenörers Riksförening, PER, tagit fram ett branschspecifikt tillägg till AB-U 07, kallat ”PLATT 07”. Läs mer

Ladda ner
Ladda ner bilaga

RÄCKE 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
BI har tillsammans med Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF, tagit fram ett branschspecifikt tillägg till AB-U 07, kallat ”RÄCKE 07”. Läs mer

Ladda ner
Ladda ner bilaga

MP 08 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
BI har tillsammans med Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, tagit fram ett branschspecifikt tillägg till AB-U 07, kallat ”MP 08”

Ladda ner
Ladda ner bilaga

LÖSULL 08 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för isoleringsentreprenader - lösfyllnad

Ladda ner
Ladda ner bilaga

UNDERTAK 08 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för undertaksentreprenader

Ladda ner
Ladda ner bilaga
ABT-U 07 - Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad. Läs mer Köp: Byggförlaget
Ladda ner
Ladda ner (engelsk version)

Underentreprenadkontrakt (ABT-U 07)
Kontraktsformulär för underentreprenader där ABT-U 07 ska gälla. Läs mer

Ladda ner

ABS 09 - Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader, där enskild konsument är beställare (ersätter ABS 05). Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. Läs mer. Se även Checklista för konsumenter och byggföretag Ladda ner
ABS 09 - med konsumenttjänstlagen Köp: Byggförlaget

Entreprenadkontrakt (ABS 09) - Kontraktsformulär avsett att användas i avtal avseende småhusentreprenader där enskild konsument är beställare
Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. Läs mer

Ladda ner

Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 09) - Kontraktsformulär avsett att användas vid avtal om ändringar och tilläggsarbeten i en småhusentreprenad där ABS 09 gäller
Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. Läs mer

Ladda ner

Contracted Services Contract (ABS 09)
This form, including annexes that pertain to alterations and additional work, concerns the construction or extension of a single or dual-family dwelling, including summer cottages, that a contractor (undertaking) carries out for a purchaser (consumer). This form is established in connection with ABS 09. For repairs and remodelling activities the General Conditions in the Trades Form 09 should be used.

Download

 

Hantverkarformuläret 14 - Allmänna bestämmelser med formulär (ersätter Hantverkarformuläret 09).
Ersätter Hanverkarformuläret 09. Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund. Läs mer. Se även Checklista för konsumenter och byggföretag
Ladda ner blankett
Ifyllnadshjälp
Ändringar och tilläggsarbeten - Blankett avsedd att användas vid avtal om ändringar och tilläggsarbeten vid arbeten åt konsument där Hantverkarformuläret 14 gäller.
Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund
Ladda ner blankett
PV 01 - Allmänna villkor för betongpumpning
PV 01 är avsedda att reglera avtalsförhållandet mellan den som tillhandahåller respektive beställer betongpump.
Ladda ner
ABSE 2002 Allmänna bestämmelser för uthyrning och montage av ställningar. Ladda ner
CONTAB 2003 - Nya allmänna bestämmelser för tillhandahållande och transport av containers/flak för handels-, industri- och byggnadsavfall. Läs mer Ladda ner
SRAH 03 - Allmänna hyresvillkor för Rental
Ersätter de ensidiga bestämmelserna BYMHYR 2001, som tidigare utarbetats av Byggmaskinföreningen. Läs mer
Ladda ner