Sprickbildning orsakad av plastisk krympning hos självkompakterande betong (0506)

För betong i tidig ålder, när dess mekaniska egenskaper fortfarande är relativt lite utvecklade, upplevs krympning och sprickbildning som ett stort problem. Rapporten redovisar resultaten från ett utvecklingsprojekt som syftat till att studera och kvantifiera effekten av den tidiga (<24 tim.) autogena och plastiska krympningen hos självkompakterande betong. Resultaten bygger på både labförsök och fältförsök. Rapporten visar på ett tydligt sätt vad som påverkar sprickbildningen och lämnar rekommendationer om hur den kan undvikas.
Antal sidor: 49.

Oskar Esping och Ingemar Löfgren

Artikelnummer: Inget artikelnummer angivet

Beställ här
Pris exkl moms: 250 kr / st
Antal: